AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad ./. Korsnäs AB et v.v.

Parter: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad  ./.  Korsnäs AB et v.v.
Datum för skiljedom: 2006-09-26
Utgång i klandermålet: Talan delvis avvisad, delvis ogillad i hovrätten. HD har avskrivit målet i den del det avser frågan om avvisning och i övrigt fastställt hovrättens domslut.
Materiella frågor: Tolkning av ett elleveransavtal
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ab-fortum-varme-korsnas-ab