Romella International AB ./. Gant AB

Parter: Romella International AB  ./.  Gant AB
Datum för skiljedom: 2004-06-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

 • Fråga om rätt att säga upp licensavtal

Processuella frågor: 

 • Fråga om tvisten omfattats av skiljeavtalet
 • Fastställelsetalan

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

romella-vs-gant

A.J. ./. Ericsson AB

Parter: A.J.  ./.  Ericsson AB
Datum för skiljedom:  2004-06-07
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad i hovrätten. Skiljedomen upphävd i HD till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet.
Materiella frågor:

 • Fråga om uppsägningstid
 • Avtalstolkning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

anders-jilken-ericsson-ab

TNK Trade Ltd ./. Swonco Swedish Oil AB

Parter: TNK Trade Ltd  ./.  Swonco Swedish Oil AB
Datum för skiljedom: 2004-03-19
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

 • Culpa in contrahendo?
 • 36 § AvtL
 • Kontrakt upprättat för skens skull?

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

tnk-trade-ltd-swonco-swedish-oil-ab

Mariestads kommun ./. GE Capital Equipment Finance AB

Parter: Mariestads kommun  ./.  GE Capital Equipment Finance AB
Datum för skiljedom: 2001-10-16
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

 • Tolkning av en räntejusteringsklausul
 • Condictio indebitiliknande situation
 • Fråga om preskription

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mariestads-kommun-ge-capital

Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB

Parter: Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB
Datum för skiljedom: 2001-08-23
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om bevisbörda
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: