Romella International AB ./. Gant AB

Parter: Romella International AB  ./.  Gant AB
Datum för skiljedom: 2004-06-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

  • Fråga om rätt att säga upp licensavtal

Processuella frågor: 

  • Fråga om tvisten omfattats av skiljeavtalet
  • Fastställelsetalan

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

romella-vs-gant

A.J. ./. Ericsson AB

Parter: A.J.  ./.  Ericsson AB
Datum för skiljedom:  2004-06-07
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad i hovrätten. Skiljedomen upphävd i HD till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet.
Materiella frågor:

  • Fråga om uppsägningstid
  • Avtalstolkning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

anders-jilken-ericsson-ab

Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB

Parter: Kronan Progress KB ./. Freshman Flimmer AB
Datum för skiljedom: 2001-08-23
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om bevisbörda
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: