A.J. ./. Ericsson AB

Parter: A.J.  ./.  Ericsson AB
Datum för skiljedom:  2004-06-07
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad i hovrätten. Skiljedomen upphävd i HD till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet.
Materiella frågor:

  • Fråga om uppsägningstid
  • Avtalstolkning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

anders-jilken-ericsson-ab