Romella International AB ./. Gant AB

Parter: Romella International AB  ./.  Gant AB
Datum för skiljedom: 2004-06-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

  • Fråga om rätt att säga upp licensavtal

Processuella frågor: 

  • Fråga om tvisten omfattats av skiljeavtalet
  • Fastställelsetalan

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

romella-vs-gant