TNK Trade Ltd ./. Swonco Swedish Oil AB

Parter: TNK Trade Ltd  ./.  Swonco Swedish Oil AB
Datum för skiljedom: 2004-03-19
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

  • Culpa in contrahendo?
  • 36 § AvtL
  • Kontrakt upprättat för skens skull?

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

tnk-trade-ltd-swonco-swedish-oil-ab