Inlägg av Kristin Wernersson

Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion med temat ”Är skiljenämnder friare i sin bedömning än domstolarna?” Panelen bestod av hovrättspresidenten Lennart Svensäter samt advokaterna Lars Andersson, Fanny Gleiss Wilborg och Tore Wiven-Nilsson. Paneldiskussionen leddes av advokaten Cecilia Eneheim Iveberg.. Panelen diskuterade och debatterade bland annat följande frågor. En utgångspunkt […]

Seminarium med Lars Edlund

Den 23 november 2017 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium på Juridicum i Lund. Justitierådet Lars Edlund talade då på temat ”Do and don’t för ombud i skiljeförfaranden”. Stolpar från föredraget finns här.

Michael Lettius, Adokatfirman Glimstedt i Helsingborg HB

Personal data Surname: Lettius First name: Michael Date of birth: 1967 Nationality: Swedish Office address: Adokatfirman Glimstedt i Helsingborg HB, Box 1027, SE-251 10 Helsingborg, Sweden Office tel: +46 42 26 99 50 Mobile phone: +46 706 58 75 98 Office email:  michael.lettius@glimstedt.se Academic degree and qualification Lund University, LL.M. (1994) Lund University, BSc (Econ) (1996) SAA […]