Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan

Joachim Bernström på Juridiska Fakulteten i Lund har skrivit sitt examensarbete om Dispute Boards. Dispute Boards ligger skiljeförfarandet nära och utgör i flera fall ett försteg till skiljeförfarande. Examensarbetet heter ”Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan” och finns under Uppsatser m.m.

Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande

Ett intressant examensarbete i ämnet ”Legal consequences and general effects of confidentiality agreements in arbitration” finner ni under Uppsatser m.m. Examensarbetet har författats av Emma Lindwall på Juridiska Fakulteten i Lund.

Voldgiftens Dag 2010

Presentationerna från Voldgiftens Dag den 11 november 2010 i Dansk Forening for Voldgift finner ni på föreningens hemsida.

Staten g. Kammarkollegiet v. CASA Construcciones Aeronauticas S.A (mål nr T 9621-09)

Malmö tingsrätt prövar yrkande om ersättning grundat på allmänna skadeståndsrättsliga principer trots skiljeklausul i parternas avtal. Tingsrättens beslut finner du här.

RosinvestCo UK Limited v. the Russian Federation

Högsta domstolen avvisar det tidigare resonemanget i Svea hovrätts dom i det så kallade Titanmålet från 2005 (Titan Corporation v. Alcatel CIT S.A. RH 2005:1. Läs Högsta domstolens beslut här.

Skiljedomsföreningens 20-årsjubileum

Skiljedomsföreningen firade 20-årsjubileum i samband med höstmöte på Grand Hotel i Lund den 11 november 2010. Mötet inleddes med ett föredrag av Johan Munck (f d justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen) och avslutades med en gåsamiddag där Lundaspexarna stod för underhållningen. I fotoarkivet finner du foton från tillställningen.

Skiljedomsföreningens första blogginlägg

Hej alla och välkomna till vår blogg!

Här kommer föreningens medlemmar att bevaka områden som kan vara intressanta för dig som arbetar med eller studerar skiljedomsförfaranden.

Hoppas att du följer med oss på resan, kommentera gärna så håller vi diskussionen levande! Om du vill skapa ett eget inlägg ber vi dig skicka detta till redaktören.

/Skiljedomsföreningen i Södra Sverige