Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande

Ett intressant examensarbete i ämnet ”Legal consequences and general effects of confidentiality agreements in arbitration” finner ni under Uppsatser m.m. Examensarbetet har författats av Emma Lindwall på Juridiska Fakulteten i Lund.