Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan

Joachim Bernström på Juridiska Fakulteten i Lund har skrivit sitt examensarbete om Dispute Boards. Dispute Boards ligger skiljeförfarandet nära och utgör i flera fall ett försteg till skiljeförfarande. Examensarbetet heter ”Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan” och finns under Uppsatser m.m.