Staten g. Kammarkollegiet v. CASA Construcciones Aeronauticas S.A (mål nr T 9621-09)

Malmö tingsrätt prövar yrkande om ersättning grundat på allmänna skadeståndsrättsliga principer trots skiljeklausul i parternas avtal. Tingsrättens beslut finner du här.