RosinvestCo UK Limited v. the Russian Federation

Högsta domstolen avvisar det tidigare resonemanget i Svea hovrätts dom i det så kallade Titanmålet från 2005 (Titan Corporation v. Alcatel CIT S.A. RH 2005:1. Läs Högsta domstolens beslut här.