Föreningens styrelse har, bland annat på grund av personuppgiftslagstiftningen, beslutat att åtminstone tillsvidare avpublicera det arkiv av skiljedomar som tidigare funnits på hemsidan.