Seminarium med Eva Storskrubb

Föreningen höll den 19 november 2015 ett frukostseminarium med Eva Storskrubb, postdoktor, Marie Curie Research Fellow, vid Uppsala universitet, med mångårig erfarenhet av internationella skiljeförfaranden från advokatverksamhet i såväl Stockholm som Helsingfors. Ämnet för seminariet var ”Hur påverkas skiljerätten av EU-rätten” och innefattade bl.a. genomgång av EU-domstolens dom i Gazprom-målet (C-536/13), i vilken frågan om hur domstols behörighet bestäms behandlades i ljuset av den omarbetade Bryssel I-förordningen. Seminariet hölls på Setterwalls Advokatbyrås kontor i Malmö.

Årsmöte 2015

Skiljedomsföreningens årsmöte 2015 hölls den 21 maj på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö. Vid mötet omvaldes samtliga ledamöter av styrelsen. I samband med årsmötet hölls ett seminarium vid vilket Johan Munck och Patrik Schöldström talade om ändringar i lagen om skiljeförfarande samt om klanderprocessen i praktiken.

Seminarium om räckvidden av skiljeavtal

Den 24 november 2014 anordnade Skiljeföreningen mingel och samtal på temat ”Räckvidden av ett skiljeavtal; påståendedoktrin eller anknytningsdoktrin – vad gäller?”. Deltog i samtalen gjorde bland andra advokaterna Finn Madsen och Christer Danielsson samt hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

Årsmöte 2014

Skiljedomsföreningens årsmöte 2014 gick av stapeln den 28 april på High Court i Malmö. Vid mötet valdes chefsrådmannen Johan Kvart samt advokaten Nina Siegl in som nya ledamöter i styrelsen efter hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaten Lennart Iwar som frånträder densamma. Vi tackar Lennart Svensäter och Lennart Iwar för förtjänstfulla insatser och hälsar Johan Kvart och Nina Siegl välkomna till styrelsen.

Ni kan läsa protokollet från årsmötet i dess helhet genom att klicka på länken nedan.

Protokoll Årsmöte 2014.pdf

 

Årsmöte 2013

Skiljedomsföreningen höll årsmöte i samband med ett seminarium där Torgny Håstad talade på temat ”Delad kompetens mellan domstol och skiljenämnd”. Protokoll från årsmötet kan läsas genom att klicka på länken nedan. Bland besluten som fattades på årsmötet var att omvälja sittande styrelse.

Protokoll, årsmöte 2013

Seminarium med Bo G.H. Nilsson

Föreningen höll den 5 december 2012 ett seminarium med advokat Bo G.H. Nilsson på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”. Seminariet innefattade bl.a. genomgång av gällande lagar och andra normer (t.ex. IBA:s lista inom området). Vidare diskuterades befintlig svensk domstolspraxis. Bo G.H. Nilsson talade om frågan såväl allmänt som utifrån egen erfarenhet som ombud och skiljeman. Seminariet var uppskattat med stort deltagande och ett aktivt auditorium.

Mingel och samtal på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”

Skiljedomsföreningen bjuder in till mingel och samtal på temat ”Jäv i skiljeförfaranden” med advokat Bo G.H. Nilsson den 5 december 2012.

Intressant skiljedom ang rådgivaransvar

En skiljedom mellan PofilGruppen AB och KPMG har klandrats och uppmärksammats med anledning av jävsanklagelser mot en av skiljemännen, advokaten Axel Calissendorff. Förutom den i och för sig intressanta jävsfrågan innehåller skiljedomen flera materiella rättsfrågor av stort intresse. Skiljenämnden, som förutom Calissendorff bestod av justitierådet Stefan Lindskog och advokaten Eric M. Runesson, har bland annat diskuterat verkan av en ansvarsbegränsning och reklamationsplikten utanför lagreglerat område.

Skiljedomen är p.g.a. klandertalan offentlig. Klicka nedan för att ladda ner den.

Skiljedom_Profilgruppen_vs_KPMG.pdf

Internationell konferens i Köpenhamn den 8 april

UIA (International Association of Lawyers) arrangerar i samarbete med Dansk Forening for Voldgift en internationell konferens i ämnet ”Current Hot Topics in International Arbitration”. Skiljedomsföreningens medlemmar uppmanas att anmäla sig. Program och anmälningsformulär finner ni här.

Finn Madsen utsedd till hedersdoktor

Advokat Finn Madsen vid Advokatfirman Vinge i Malmö har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitets juridiska fakultet 2011. Se närmare om motiveringen här. Skiljedomsföreningen gratulerar Finn Madsen till utmärkelsen!