Petrobart Ltd ./. The Kyrgyz Republic

Parter: Petrobart Ltd  ./.  The Kyrgyz Republic
Datum för skiljedom: 2005-03-29
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

  • ”Basket request” for relief
  • Res judicata?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

petrobart-ltd-kyrgys-reppetrobart-ltd-kyrgys-republicublic.pdf