Gylling Invest AB ./. J.U.

Parter: Gylling Invest AB ./.J.U.
Datum för skiljedom: 2005-01-26
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om lojalitetsplikt
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

gylling-invest-ab-johan-ullman