M.K. ./. Proffice AB

Parter: M.K.  ./.  Proffice AB
Datum för skiljedom: 2005-04-06
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: 

  • Avtalets ordalydelse har tillmätts stor betydelse vid tolkning av ett aktieöverlåtelseavtal med tillhörande klausul om tilläggsköpeskilling
  • Tillämpning av 36 § AvtL ej aktuellt eftersom båda parter varit resursstarka

Processuella frågor:

  • Nödvändig processgemenskap?
  • Fråga om skiljeavtalet varit ogiltigt till följd av att part brutit mot sekretessförbindelse

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mathias-kjellberg-vs-proffice-ab