T.T. ./. Proffice AB

Parter: T.T.  ./.  Proffice AB
Datum för skiljedom: 2005-04-11
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Avtalstolkning
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

tomas-tjajkovski-proffice-ab