N.P. ./. onetwocom AB

Parter: N.P.  ./.  onetwocom AB
Datum för skiljedom: 2005-06-20
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Tolkning av skiljeavtals omfattning – sidoavtal
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

nicholas-persson-onetwocom-abf