Inlägg av grundin

Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo

Parter: Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo Datum för skiljedom: 2012-05-12 Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillades Materiella frågor: Tillämpligheten av den allmänna rättsprincipen om betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet vid betalning utan betalningsskyldighet Betydelsen av förbehåll om återkrav vid betalningstillfället Förutsättningarna för rätt till avkastningsränta enligt räntelagen Processuella frågor: Skiljedomsklausulens omfattning Skiljenämndens behörighet att pröva frågan om återbetalningsskyldighet […]

Intressant skiljedom ang rådgivaransvar

En skiljedom mellan PofilGruppen AB och KPMG har klandrats och uppmärksammats med anledning av jävsanklagelser mot en av skiljemännen, advokaten Axel Calissendorff. Förutom den i och för sig intressanta jävsfrågan innehåller skiljedomen flera materiella rättsfrågor av stort intresse. Skiljenämnden, som förutom Calissendorff bestod av justitierådet Stefan Lindskog och advokaten Eric M. Runesson, har bland annat […]

Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.

Parter: Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft. Datum för skiljedom: 2011-03-17 Utgång i klandermålet:  Materiella frågor: Fråga om proportionalitet mellan parternas prestationer (avtal om köp) Fråga om rätt att häva avtalet Processuella frågor: Tillåtlighet att åberopa ny bevisning före slutsammanträde Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: rosukrenergo-ag-vs-emfesz

Internationell konferens i Köpenhamn den 8 april

UIA (International Association of Lawyers) arrangerar i samarbete med Dansk Forening for Voldgift en internationell konferens i ämnet ”Current Hot Topics in International Arbitration”. Skiljedomsföreningens medlemmar uppmanas att anmäla sig. Program och anmälningsformulär finner ni här.

Finn Madsen utsedd till hedersdoktor

Advokat Finn Madsen vid Advokatfirman Vinge i Malmö har utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitets juridiska fakultet 2011. Se närmare om motiveringen här. Skiljedomsföreningen gratulerar Finn Madsen till utmärkelsen!