Inlägg av grundin

Lennart Iwar, Setterwalls Advokatbyrå

Personal data Surname: Iwar First name: Lennart Date of birth: 22 July, 1955 Nationality: Swedish Resident address: Östanväg 24, SE-217 74 Malmö, Sweden Resident tel: +46 (0)40 16 23 22 Office address: Setterwalls Advokatbyrå, P O Box 4501, SE-203 20 Malmö, Sweden Office tel.: +46 (0)40 690 04 00 Mobile phone: +46 (0)706 37 11 12 Office email: […]

Johan Sigeman, Advokatbyrån Sigeman & Co

Personal data Surname: Sigeman First name: Johan Date of birth: 30 September, 1957 Nationality: Swedish Resident address:  Källarekroken 64, SE-226 47 Lund, Sweden Resident tel.: +46 46 184453 Office address: Advokatbyrån Sigeman & Co, Anna Lindhs plats 4, SE-211 19 Malmö, Sweden Office tel.: +46 40 6655500 Mobile phone: +46 705 186772 E-mail: johan.sigeman@sigeman.se Academic degree […]

Finn Madsen, Advokatfirman Vinge

Personal data Surname: Madsen First name: Finn Date of birth: 14 January, 1953 Nationality: Swedish Resident address: Sveciagatan 15, SE-216 18 Malmö, Sweden Resident tel: +46 (0)40 16 06 69 Office address: Advokatfirman Vinge, P O Box 4255, SE-203 13 Malmö, Sweden Office tel: +46 (0)40 664 55 00 Mobile phone: +46 (0)709 655 237 Office email: finn.madsen@vinge.se Academic […]

Bengt Olsson, Hässleholms tingsrätt – Chief judge

Personal data Surname: Olsson First name: Bengt Date of birth: 17 August, 1954 Nationality: Swedish Office address: Helsingborgs tingsrätt, P O Box 712, SE-251 07 Helsingborg, Sweden Office tel: +46 (0)42-19 97 38 Mobile phone: +46 (0)767-61 16 71 Office email: bengt.olsson@dom.se Academic degree and qualification Master of Laws, Lund 1985 Professional activities and positions  Secretary to […]

Aron Skogman – Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Personal data Surname: Skogman First name: Aron Date of birth: 23 April, 1983 Nationality: Swedish Resident address: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22, SE-203 14 Malmö, Sweden Resident tel: +46 (0)40 698 59 67 Office address: P O Box 4291, SE-203 14 Malmö, Sweden Office tel: +46 (0)40 698 58 00 Mobile phone: + 46 (0)709 777 967 Office email: arn@msa.se Academic degree […]

Årsmöte 2015

Skiljedomsföreningens årsmöte 2015 hölls den 21 maj på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö. Vid mötet omvaldes samtliga ledamöter av styrelsen. I samband med årsmötet hölls ett seminarium vid vilket Johan Munck och Patrik Schöldström talade om ändringar i lagen om skiljeförfarande samt om klanderprocessen i praktiken.

Seminarium om räckvidden av skiljeavtal

Den 24 november 2014 anordnade Skiljeföreningen mingel och samtal på temat ”Räckvidden av ett skiljeavtal; påståendedoktrin eller anknytningsdoktrin – vad gäller?”. Deltog i samtalen gjorde bland andra advokaterna Finn Madsen och Christer Danielsson samt hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

Årsmöte 2014

Skiljedomsföreningens årsmöte 2014 gick av stapeln den 28 april på High Court i Malmö. Vid mötet valdes chefsrådmannen Johan Kvart samt advokaten Nina Siegl in som nya ledamöter i styrelsen efter hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaten Lennart Iwar som frånträder densamma. Vi tackar Lennart Svensäter och Lennart Iwar för förtjänstfulla insatser och hälsar Johan Kvart och […]

Årsmöte 2013

Skiljedomsföreningen höll årsmöte i samband med ett seminarium där Torgny Håstad talade på temat ”Delad kompetens mellan domstol och skiljenämnd”. Protokoll från årsmötet kan läsas genom att klicka på länken nedan. Bland besluten som fattades på årsmötet var att omvälja sittande styrelse. Protokoll, årsmöte 2013

Seminarium med Bo G.H. Nilsson

Föreningen höll den 5 december 2012 ett seminarium med advokat Bo G.H. Nilsson på temat ”Jäv i skiljeförfaranden”. Seminariet innefattade bl.a. genomgång av gällande lagar och andra normer (t.ex. IBA:s lista inom området). Vidare diskuterades befintlig svensk domstolspraxis. Bo G.H. Nilsson talade om frågan såväl allmänt som utifrån egen erfarenhet som ombud och skiljeman. Seminariet […]