Inlägg av grundin

Årsmöte 2017

Skiljedomsföreningens årsmöte 2017 hölls den 11 maj på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö. I anslutning till mötet kommer Jan Kleineman och Finn Madsen att tala på temat Jura novit curia i skiljeförfaranden, med Niklas Åstenius som moderator.

Årsmöte 2016

Skiljedomsföreningens årsmöte 2016 hölls den 17 maj på Grand Hotell i Lund. Vid mötet valdes lagmannen Göran Lundahl som ny styrelseledamot, efter att lagmannen Johan Kvart utträtt ur styrelsen. Samtliga övriga ledamöter av styrelsen omvaldes. Vårmötet hölls i anslutning till heldagsseminariet ”Skiljeförfarande idag” med Stefan Lindskog och Lars Heuman, som föreningen arrangerade tillsammans med Lunds […]

Magnus Bernro, Advokatfirman LA PARTNERS

Personal data  Surname: Bernro First name: Magnus Date of birth: 31 May, 1966 Nationality: Swedish Office address: Advokatfirman LA PARTNERS, P O Box 487 , SE-201 24 Malmö, Sweden Visiting address: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 Office tel.: +46(0)40 20 08 00 Office tel. direct: +46(0)40 20 08 57 Mobile phone: +46 (0)708 14 70 14 Office email: mb@lapartners.se […]

Seminarium med Eva Storskrubb

Föreningen höll den 19 november 2015 ett frukostseminarium med Eva Storskrubb, postdoktor, Marie Curie Research Fellow, vid Uppsala universitet, med mångårig erfarenhet av internationella skiljeförfaranden från advokatverksamhet i såväl Stockholm som Helsingfors. Ämnet för seminariet var ”Hur påverkas skiljerätten av EU-rätten” och innefattade bl.a. genomgång av EU-domstolens dom i Gazprom-målet (C-536/13), i vilken frågan om […]

Peter Westberg, Lunds universitet

Personal data Surname: Westberg First name: Peter Date of birth: 1955 Nationality: Swedish Office address: Law Faculty, Lund University Office tel.: +46 (0)46 2221086 Office email: peter.westberg@jur.lu.se Academic degree and qualification LLM (1990), JD (Doctor of Laws, 1988), docent (1989),professor in Procedural Law, Law Faculty in Univeristy of Stockholm (1990), professor in Procedural Law, Law […]

Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl

Personal data Surname:  Ramberg First name: Magnus Date of birth: 20 January, 1960 Nationality: Swedish Resident address: Skepparegatan 29, SE-260 40 Viken, Sweden Resident tel.:  +46 (0)42-23 85 93 Office address: Advokatfirman Lindahl, P O Box 1214, SE-25112 Helsingborg, Sweden Office tel.:  +46 (0)42-17 53 00 Mobile phone: +46 (0)70-735 66 29 Office email: reception.helsingborg@lindahl.se […]

Magnus Berlin, Setterwalls Advokatbyrå

Personal data  Surname: Berlin First name: Magnus Date of birth: 7 February, 1961 Nationality: Swedish Resident address: Boktryckaregatan 11A, SE-216 19 Malmö, Sweden Resident tel.:  +46 (0)40 97 79 46 Office address: Setterwalls Advokatbyrå, P O Box 4501, SE-203 20 Malmö, Sweden Office tel.: +46(0)40 690 04 16 Mobile phone: +46 (0)707 83 77 33 Office email: […]

Lennart Iwar, Setterwalls Advokatbyrå

Personal data Surname: Iwar First name: Lennart Date of birth: 22 July, 1955 Nationality: Swedish Resident address: Östanväg 24, SE-217 74 Malmö, Sweden Resident tel: +46 (0)40 16 23 22 Office address: Setterwalls Advokatbyrå, P O Box 4501, SE-203 20 Malmö, Sweden Office tel.: +46 (0)40 690 04 00 Mobile phone: +46 (0)706 37 11 12 Office email: […]