Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining S.A. m fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining S.A. m fl
Datum för skiljedom: 2008-12-17
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Särskild skiljedom på kostnader
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-franklin-bv-silver-lining