Midroc New Technology ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology  ./.  ETF III K/S
Datum för skiljedom: 2009-02-27
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter förlikning.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Tolkning av skiljeavtal
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

midroc-new-technology-etf-iii-ks