International Hair Studio Ltd ./. J.B. m fl

Parter: International Hair Studio Ltd  ./.  J.B. m fl
Datum för skiljedom: 2009-03-25
Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

  • Fråga om edition
  • Pactum turpe?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

international-hari-studio-johan-bertilsson-mfl