JM AB ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v

Parter: JM AB  ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v
Datum för skiljedom: 2008-12-09
Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts.
Materiella frågor: 

  • Fråga om kontraktsbrott varit väsentligt
  • Fråga om skadebegränsning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: