C.B. ./. MAQS Law Firm Advokatbyrå KB m.fl.

Parter: C.B.  ./.  MAQS Law Firm Advokatbyrå KB m.fl.
Datum för skiljedom: 2006-01-30
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Fråga om delägare vid advokatbyrå ska anses ha varit “anställd”
Processuella frågor: Särskild skiljedom
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

charlotte-bus-maqs