Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson

Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra…

Föredrag av Stefan Lindskog

Tisdagen den 13 november 2018 hade Skiljedomsföreningen i Södra…

Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra…

Seminarium med Lars Edlund

Den 23 november 2017 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium…

Årsmöte 2017

Skiljedomsföreningens årsmöte 2017 hölls den 11 maj på Mannheimer…

Seminarium angående interimistisk skiljeman

Den 8 december 2016 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium…

Årsmöte 2016

Skiljedomsföreningens årsmöte 2016 hölls den 17 maj på Grand…

Seminarium med Eva Storskrubb

Föreningen höll den 19 november 2015 ett frukostseminarium…

Årsmöte 2015

Skiljedomsföreningens årsmöte 2015 hölls den 21 maj på Clarion…

Seminarium om räckvidden av skiljeavtal

Den 24 november 2014 anordnade Skiljeföreningen mingel och samtal…

Årsmöte 2014

Skiljedomsföreningens årsmöte 2014 gick av stapeln den 28…

Årsmöte 2013

Skiljedomsföreningen höll årsmöte i samband med ett seminarium…