Om oss

Vi är en förening bestående av jurister som är intresserade av skiljedomsförfaranden. Vi har funnits sedan 1990 och samlat på oss mängder av erfarenhet, något vi med denna sajt vill föra vidare.

Skiljedomsföreningen i Södra Sverige bildades på initiativ av Skåneadvokaterna Lars Laurin, Claes Peyron och Bengt Sagnert (numera hovrättslagman).

Initialt diskuterade initiativtagarna om föreningen skulle vara ett institut (och ett alternativ till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut) eller en intresseförening med syfte att ge föreningensmedlemmar ökade kunskaper och erfarenheter inom skiljemannarätten. Det senare alternativet valdes.

Föreningen startade med bl.a. utbildningsverksamhet för sina medlemmar. Intressanta föredragshållare engagerades också. Föreningen har fortsatt på den inslagna vägen och har idag ett stort antal medlemmar med en fortsatt uppskattad föredragsverksamhet

Syftet med vår hemsida är att utveckla föreningens verksamhet genom att presentera våra aktiviteter inom skiljemannarättens område, bidra till erfarenhetsutbyte och möjliggöra för våra medlemmar att presentera sig och sin kompetens t.ex. genom att tillhandahålla CV:n för exponering.