Strike Förvaltning AB ./. M.E. & S.E.

Parter: Strike Förvaltning AB  ./.  M.E. & S.E.
Datum för skiljedom: 2007-10-22
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad sedan M.E. och S.E. eftergivit sin talan
Materiella frågor: 

  • Fråga om verkan och giltighet av ett Letter of Intent
  • Fråga om rätt svarandepart
  • 36 § AvtL
  • ·Vårdslöshet

Processuella frågor: 

  • Avvisande av nya omständigheter?
  • Skiljeavtals giltighet med ”Göteborgsreglerna”

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

strike-forvaltning-magnus-och-sten-eklov