Redaktör

Ansvarig för denna hemsidas innehåll är för tillfället Fredrik Karlsson på Advokatfirman Lindahl. Redaktörskapet alternerar mellan Skiljedomsföreningens medlemmar. Vid intresse – kontakta innevarande redaktör. Du är även välkommen att kontakta redaktören för det fall du har några synpunkter på hemsidans innehåll i övrigt.

E-post: fredrik.karlsson@lindahl.se

Telefon: +46 42 17 53 00

Vid ansökan om medlemskap – klicka här.