Redaktör

Ansvarig för denna hemsidas innehåll är för tillfället Jerker Kjellander på Advokatfirman Vinge. Redaktörskapet alternerar mellan Skiljedomsföreningens medlemmar. Vid intresse – kontakta innevarande redaktör. Du är även välkommen att kontakta redaktören för det fall du har några synpunkter på hemsidans innehåll i övrigt.

E-post: jerker.kjellander@vinge.se

Telefon: +46 10 614 58 67

Vid ansökan om medlemskap – klicka här.