MultiQ Products AB ./. DigiPos Store Solutions Inc

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-09-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad till följd av att säkerhet inte ställts.
Materiella frågor: 

 • Fråga om skyldighet att förhandla skiljeklausul samt fråga om bundenhet till skiljeklausul genom passivitet
 • Fråga om accept har utgjort ren eller oren accept

Processuella frågor: 

 • Fråga om skiljeavtal inkorporerats i allmänna villkor genom referens
 • Skiljemannen har beslutat att välja mellan kärandens förstahandsyrkande om förpliktigande att fullgöra avtalet och andrahandsyrkandet om skadestånd och valt det lämpligaste och det som enklast kan verkställas varvid skiljemannen har valt att bifalla yrkandet om skadestånd.

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

multiq-digipos

 

Ekonotar AB ./. J.F.

Parter: Ekonotar AB  ./.  J.F.
Datum för skiljedom: 2009-09-04
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om ett aktieägaravtals tillämplighet vid fall av olika aktiebolag
Processuella frågor: 

 • Part tillräckligt identifierad
 • Skiljeklausul bindande för part som inte utgjorde part
 • ·Dom på fullgörelse av

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ekonotar-john-flood

Perstorp Waspik BV ./. Silver Lining Finance S.A. m fl

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-04-27
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

 • Fråga om skiljeklausul varit tillämpligt på tredje part som tillträtt ett avtal
 • Fråga om reklamation skett för sent

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-wasbik-bv-silver-lining

International Hair Studio Ltd ./. J.B. m fl

Parter: International Hair Studio Ltd  ./.  J.B. m fl
Datum för skiljedom: 2009-03-25
Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

 • Fråga om edition
 • Pactum turpe?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

international-hari-studio-johan-bertilsson-mfl

Midroc New Technology ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology  ./.  ETF III K/S
Datum för skiljedom: 2009-02-27
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter förlikning.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Tolkning av skiljeavtal
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

midroc-new-technology-etf-iii-ks

Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining S.A. m fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining S.A. m fl
Datum för skiljedom: 2008-12-17
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Särskild skiljedom på kostnader
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-franklin-bv-silver-lining

JM AB ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v

Parter: JM AB  ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v
Datum för skiljedom: 2008-12-09
Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts.
Materiella frågor: 

 • Fråga om kontraktsbrott varit väsentligt
 • Fråga om skadebegränsning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

Consafe IT AB ./. Auto Connect Sweden AB et v.v.

Parter: Consafe IT AB  ./.  Auto Connect Sweden AB et v.v.
Datum för skiljedom: 2008-10-21
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Särskild skiljedom angående förskottsbelopp, ränta och kostnader för skiljeförfarandet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

consafe-it-ab-auto-connect-sweden-ab

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)

Parter: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)
Datum för skiljedom: 2008-10-02
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor: 

 • Fråga om olovlig vinstutdelning
 • Fråga om krav på subjektivt rekvisit (ond tro) vid olovlig vinstutdelning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

livforsakrings-ab-skandia-vs-forsakrings-ab-skandia

Sadkora Energy AB ./. Antonina Tann LLC

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Antonina Tann LLC
Datum för skiljedom: 2008-09-08
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Se under föregående må
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

sadkora-energy-ab-aigar-ojaots-och-antonina-tann-llc