MultiQ Products AB ./. DigiPos Store Solutions Inc

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-09-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad till följd av att säkerhet inte ställts.
Materiella frågor: 

 • Fråga om skyldighet att förhandla skiljeklausul samt fråga om bundenhet till skiljeklausul genom passivitet
 • Fråga om accept har utgjort ren eller oren accept

Processuella frågor: 

 • Fråga om skiljeavtal inkorporerats i allmänna villkor genom referens
 • Skiljemannen har beslutat att välja mellan kärandens förstahandsyrkande om förpliktigande att fullgöra avtalet och andrahandsyrkandet om skadestånd och valt det lämpligaste och det som enklast kan verkställas varvid skiljemannen har valt att bifalla yrkandet om skadestånd.

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

multiq-digipos

 

Ekonotar AB ./. J.F.

Parter: Ekonotar AB  ./.  J.F.
Datum för skiljedom: 2009-09-04
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om ett aktieägaravtals tillämplighet vid fall av olika aktiebolag
Processuella frågor: 

 • Part tillräckligt identifierad
 • Skiljeklausul bindande för part som inte utgjorde part
 • ·Dom på fullgörelse av

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ekonotar-john-flood

JM AB ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v

Parter: JM AB  ./. Restaurantholmen Rösunda AB et v v
Datum för skiljedom: 2008-12-09
Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts.
Materiella frågor: 

 • Fråga om kontraktsbrott varit väsentligt
 • Fråga om skadebegränsning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)

Parter: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)
Datum för skiljedom: 2008-10-02
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor: 

 • Fråga om olovlig vinstutdelning
 • Fråga om krav på subjektivt rekvisit (ond tro) vid olovlig vinstutdelning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

livforsakrings-ab-skandia-vs-forsakrings-ab-skandia