Midroc New Technology AB ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology AB  ./.  ETF III K/S
Datum för skiljedom: 2010-07-27
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

 • Suspensiva villkor?
 • 33 § AvtL
 • Fråga om hävning pga anteciperat kontraktsbrott
 • Bevisbördan avseende skadan

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

midroc-new-technology-etf-iii-ks

PBS International AB ./. L.N.R.

Parter:
Datum för skiljedom: 2010-07-08
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad genom tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor:

 • Fråga om skadestånd
 • Fråga om ansvar för komplementär i kommanditbolag
 • 30, 31, 33 och 36 §§ AvtL

Processuella frågor: 

 • Skiljeklausul bindande för komplementär?
 • Skiljeklausuls oskälighet?
 • Lis Pendens?
 • Res Judicata?
 • Fråga om en skiljeklausul har upphört att gälla mellan parterna när en part har väckt talan vid allmän domstol

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

pbs-international-liselotte-ranehed

Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl.

Parter: Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl.
Datum för skiljedom: 2010-04-21
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: ·Skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

rual-trade-ltd-vs-viva-trade-llc-mfl

Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v

Parter: Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v
Datum för skiljedom: 2010-04-16
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

 • Fråga om rätt att häva avtal
 • Fråga om vite och skadestånd

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

llihreppoc-ab-mfl-vs-modulhus-i-atvidaberg-ab-mfl-et-vv

Scandstick AB ./. Megaflex B.V.

Parter:
Datum för skiljedom: 2010-02-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Skiljedom ex parte
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

scandstick-ab-megaflex-bv

J.G. m fl ./. Profil Restauranger et v v

Parter: J.G. m fl  ./.  Profil Restauranger et v v
Datum för skiljedom: 2009-11-24
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse
Materiella frågor: Fråga huruvida motsvarande positiv avvikelse skulle avräknas vid aktieöverlåtelse
Processuella frågor: 

 • För sen reklamation?
 • Avstående från preskription p g a förhandling

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

jan-gren-profilrestauranger-ab

Old Mutual Plc ./. Frånvarande aktieägare i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) m.fl.

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-11-04
Utgång i klandermålet: Målet ligger för närvarande hos HD för hissprövning.
Materiella frågor:

 • Inlösen av aktier
 • Tillämpning av särregeln i gamla FRL
 • Fråga om analog tillämpning av AMN:s uttalanden

Processuella frågor: Särskild skiljedom
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

old-mutual-plc-minoritetsaktieagare-i-skandia

Lapplandia Event AB ./. Strömma Fjäll & Aktivitet AB et v.v.

Parter: Lapplandia Event AB  ./.  Strömma Fjäll & Aktivitet AB et v.v.
Datum för skiljedom: 2009-10-26
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

 • JB 12:66
 • Hinder för skiljeförfarande?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

lapplandia-event-ab-stefan-matinlassi-m-fl-et-v-v

Instream LLC ./. Switchcore AB

Parter: Instream LLC  ./.  Switchcore AB
Datum för skiljedom: 2009-10-23
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Fråga om grov vårdslöshet
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

instream-llc-switchcore-ab

Ramco AB ./. Posten Express P.EX AB

Parter: Ramco AB  ./.  Posten Express P.EX AB
Datum för skiljedom: 2009-10-06
Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljeklausul inkorporerats i allmänna leveransvillkor genom referens
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ramco-ab-posten-express