RosinvestCo UK Limited v. the Russian Federation

Högsta domstolen avvisar det tidigare resonemanget i Svea hovrätts dom i det så kallade Titanmålet från 2005 (Titan Corporation v. Alcatel CIT S.A. RH 2005:1. Läs Högsta domstolens beslut här.

Skiljedomsföreningens 20-årsjubileum

Skiljedomsföreningen firade 20-årsjubileum i samband med höstmöte på Grand Hotel i Lund den 11 november 2010. Mötet inleddes med ett föredrag av Johan Munck (f d justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen) och avslutades med en gåsamiddag där Lundaspexarna stod för underhållningen. I fotoarkivet finner du foton från tillställningen.

Skiljedomsföreningens första blogginlägg

Hej alla och välkomna till vår blogg!

Här kommer föreningens medlemmar att bevaka områden som kan vara intressanta för dig som arbetar med eller studerar skiljedomsförfaranden.

Hoppas att du följer med oss på resan, kommentera gärna så håller vi diskussionen levande! Om du vill skapa ett eget inlägg ber vi dig skicka detta till redaktören.

/Skiljedomsföreningen i Södra Sverige